NÁŠ TÍM

Ľudia a tímy s ktorými spolupracujeme na premena tour.

O NÁS

Náš tím služobníkov: 

 

MARIÁN LIPOVSKÝ

(Vedúci projektu)

Vedie hudobnú skupinu Timothy, stál pri začiatkoch festivalu Campfest, TWC školy, Awakening SK, Ranča v Kráľovej Lehote…

Miňo Macek

(Manažér projektu)

Organizátor, manažér, bubeník a hrdý otecko…

MARTIN KALIVODA

(Modlitebá evanjelizácia)

Jeho snom je vidieť prebudenie na Slovensku a ako ľudia osobne spoznajú Pána Ježiša Krista.
Autor webu: www.awakening.sk

TOMÁŠ KOVÁČ

(Modlitebná evanjelizácia)

Je obyčajný kresťan, ktorý prežil vo svojom srdci Božiu lásku a to ho navždy zmenilo.

Spravuje stránku Awakening Slovakia na socialných sietiach.

Michal Kevický

(Rečník)

Kazateľ, biblický učiteľ s prorockým vhľadom pre Slovensko.

Pavol Strežo

(Rečník)

S otcovským srdcom vedie a inšpiruje ľudí. Tak isto je aj teológom a biblickým učiteľom.

Andrea Bielová

(Dávidové stánky – Cresscendo)

Pán Boh jej zveril službu Crescendo Slovenko (www.crescendoslovensko.com), ktorej víziou je vidieť Cirkev na Slovensku, ako stojí ako jedna Rodina, jedna Nevesta, ktorá sa pripravuje pre svojho Ženícha. 

Martin Vrábeľ

(Služba politikom)

Prežil povolanie slúžiť a modliť sa za ľudí, ktorí sú postavení v politike. Pristupovať k nim v úcte a prinášať im pomoc a evanjelium.

Ľubi Birošová

(Tanečníčka)

Pre Ľubku je tanec spôsob uctievania Boha. Vedie tanečnú skupinu, kde pomocou tanca prehlasujú Božie pravdy na chválach.

Laura Šarišská

(Administrácia)

Okrem krásneho hlasu, ktorý používa pri chválach, pomáha aj s nevyhnutnou administratívou.
“Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť.  Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!”

(Matúš 5:14-16)

 

SLUŽBY S KTORÍMI SPOLUPRÁCUJEME:

Kapela Timothy

Timothy je slovenská worshipová kapela, ktorá je súčasťou služby Mládeže pre Krista na Slovensku (www.mpks.sk) a domácou kapelou najväčšieho worship open air festivalu CampFest (www.campfest.sk).

Služba v Timothy je pre nás viac ako kapela. Je to misia a poslanie ako spájať Božie veci nadštandardným spôsobom a budovať jednotu v našej krajine. Je pre nás miestom, kde chceme zažívať Božiu prítomnosť inak ako doteraz. Už mnoho rokov snívame sen o prebudení (nielen) v našom národe!

Veríme, že Pán Boh vidí práve v Tebe a mne svoj nástroj prebudenia, ktorý spôsobí premenu tvojho okolia. Túžime po tom, aby každý ďalší nový deň bol o nových veciach v našich životoch – o transformácii tvojho vzťahu s Ježišom a premene okolia v ktorom žiješ! Aby Jeho láska premieňala všetko okolo Teba! Veríme, že také rozhodnutie môže totálne zmeniť nielen teba, ale aj životy ľudí okolo nás ! Nechceme totiž o našom Bohu iba hovoriť, ale chceme Ho aj osobne poznať!

Crescendo Slovensko

Crescendo Slovensko je hnutie modlitebníkov a chváličov, ktoré spája generácie a denominácie v modlitbe a pôste za Cirkev na Slovensku. Chceme dvíhať ruky našim pastorom, farárom, kňazom a vedúcim spoločenstiev. Chceme spolu stáť ako jedna Nevesta, ktorá sa pripravuje na svojho Ženícha.

Crescendo konferencia a Crescendo škola je odpoveďou na víziu o cirkvi na Slovensku, ktorá sa mení z dieťaťa na dospelú nevestu pripravujúcu sa na Ježišov druhý príchod.

Modlitebná evanjelizácia

Je to nástroj, ktorým chceme vystrojiť jednotlivcov do efektívnej Biblickej evanjelizácie. Boh na Slovensku si nechce pozdvihovať len veľkých kazateľov, ale KAŽDÉHO JEDNÉHO veriaceho, aby išiel a bol ako Ježiš.

Cirkev sa stala veľmi pasívnou, čo sa týka vychádzania k ľudom, ktorý ešte neboli zmenený evanjeliom a Božou láskou. Preto je na čase reagovať na Božie volanie a vykročiť.

Prečo modlitebná ? Lebo modlitba je prepojená s evanjelizáciou ísť za niekým, kto potrebuje modlitbu, zázrak, uzdravenie, Božiu lásku a súcit … aby cez to im bolo ukázané kto je tým Ježišom.

24/7 Modlitby / Davidové stánky

Modlitebné miestnosti 24-7 sú miesta, ktoré sú kreatívne pripravené tak, aby vtiahli ľudí do modlitby. Veríme, že modlitba má mnoho podôb – že modliť sa dá kreslením, spievaním, tancom, alebo len jednoduchým tichým šepotom. Volá sa to modlitby 24-7, lebo v týchto miestnostiach sa neustále, 24 hodín denne striedajú ľudia, ktorí si predávajú modlitebnú „štafetu“. Ak túžite, aby takáto miestnosť vznikla aj vo vašom meste, ozvite sa nám na lucka @ mpks.sk .