SIEŤ(ovanie)

PREČO SA SPÁJAŤ
– ZA AKÝM ÚČELOM?

1. Od budovania múrov k budovaniu mostov.

Cirkev je povolaná, aby bola odlišná životným štýlom, ale nikdy nie je povolaná, aby bola izolovaná od ľudí, ktorých chce ovplyvňovať. Ostaneme mimo bežný život obce, mesta, komunity a budeme len pozývať ľudí ku sebe, alebo pôjdeme do komunít a budeme sa usilovať prinášať premenu?

„Vy ste soľ zeme… vy ste svetla sveta“ (Mt 5, 13. 14).

2. Od sčítania návštevníkov v kostole k meraniu vplyvu.

„Nebeské kráľovstvo je ako kvas… zamiesený do veľkého množstva múky prekvasí cesto“ (Mt 13, 33).

Jedným dôležitým testom pre cirkev je: Všimol by si to niekto, keby ste odišli?“ Otázka „Aká veľká je tvoja cirkev, spoločenstvo“ by sa mala nahradiť otázkou „Aký veľký vplyv máte na svoje okolie?

3. Od povzbudzovania kresťanov, aby chodili len na bohoslužby, ku priprave kresťanov na službu aj mimo štyroch stien spoločenstva, kostola.

Každý kresťan je služobníkom a služba znamená nachádzať potreby ľudí a miest a napĺňať im ich, aby prišlo nebo na zem a rástlo Kristove kráľovstvo.“

4. Od „slúžiť sebe“ k službe iným

– od zamerania dovnútra na zameranie navonok.

„Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal…“ (Mk 10, 45).

5. Od duplikácie služieb mestu k partnerstvu s existujúcimi službami.

„Dvaja sú lepší než jeden, lebo majú dobrú odmenu za svoju prácu“ (Kaz 4, 9).

Namiesto toho, aby ste založili novú službu, prečo nevytvoriť partnerstvá s existujúcimi skupinami ako „partnerské služby“

6. Od stretávania sa spolu k funkčnej jednote.

Spolupráca cirkvi v meste na spoločnom cieli je lepšia než len spolupráca kresťanov na spoločnom projekte, alebo akcii.

7. Od odsudzovania mesta a autorít k požehnávaniu mesta a modlitbe za mesto a predstaviteľov mesta.

„Hľadajte pokoj a prosperitu mesta, do ktorého ste boli vyhnaní. Modlite sa k Pánovi zaň, lebo ak sa mu bude dariť, bude sa dariť aj vám“ (Jer 29, 7).

8. Od pastoračnej služby len vo vlastnom spoločenstve, zbore, ku pastoračnej službe všetkým, v každej oblasti života mesta.

9. Od dohadov k pravým informáciám.

Aj my potrebujeme správne informácie o skutočných potrebách našeho okolia. Poznáme demografické informácie o našej komunite? Poznáme duchovnú históriu? Poznáme potreby komunity, hľadáme núdznych ľudí ?(chudobných, znevýhodnených, deti, starších,  slobodných rodičov, postihnutých, väzňov, chorých, cudzincov, atď.) Aké majú potreby? (fyzické, duchovné/morálne, sociálne, citové alebo vedomostné).

10. Od učiteľa k žiakovi.

 „Každý by mal skôr počúvať a menej hovoriť…“ (Jak 1, 19).

Je dobré ak sa neodeľuje evanjelizácia od sociálnej spravodlivosti, alebo od naplnenia praktických potrieb ľudí v našom okolí. To isté platí aj naopak.

PRE KOHO?

 

– Sieť je pre tých, ktorí chcú spolupracovať na prebudení, premene a požehnaní obcí a miest podľa svojho špecifického zamerania a obdarovania.

– Sieť je pre tých, ktorí sú otvorení najprv pre svoje osobné prebudenie a premenu, ktoré je prvým krokom ku premene mesta a okolia.

– Sieť je pre ľudí a skupinky aj v menších mestách a obciach, ktorým záleží na nesení evanjelia a kvalite života v ich okolí a sú ochotní spolupracovať s každým kresťanom, ktorý je chrámom Ducha Svätého.

– Sieť je pre tých, ktorí si adoptujú svoje rodiny, priateľov, ulice, školy, pracoviská, mestá…svoje okolie modlitbou a praktickou službou. Ktorí sa nechávajú viesť Duchom Svätým a prihovárajú sa za oblasti, ktoré im dáva na srdce. Ktorí hľadájú cesty a spôsoby ako prinášať evanjelium kráľovstva a premenu do každej oblasti verejného života.

– Sieť je pre tých, ktorí pomáhajú budovať generáciu kresťanov ktorým záleží na ich okolí a chcú pomôcť priniesť prebudenie a premenu do svojích obcí a miest.

– Sieť je pre tých, ktorí veria, že každý kresťan môže byť Božím nástrojom prebudenia a premeny svojho okolia.

SIEŤ PREMENY
(registrácia)

ĽUDÍ

agsdi-hand-heart

SLUŽBY

ORGANIZÁCIE

SPOLOČENSTVÁ