PREMENA

Premena je o tom, že chceme priniesť vplyv Božieho kráľovstva

do SPOLOČNOSTI a do oblasti bežného života.

Evanjelium nikdy nemalo patriť iba medzi 4 steny cirkvi alebo len na veľké evanjelizácie.  Jeho vplyv a posolstvo by malo ovplyvniť každú praktickú časť nášho života, od nás samých cez naše rodiny, okolie, zamestnanie, školy, inštitúcie, až do celého národa…

O čo krajšia by bola naša krajina, ak by sa politici spolu modlili aj za nás? Prinášali spravodlivosť a dobré nápady? O čo lepšie by nám bolo keby v médiách boli prezentované Božie hodnoty a hovorené Jeho princípy? Keby sa policajti a právnici zdieľali s Božím slovom? Keby na školách sa mohlo otvorene hovoriť evanjelium a biblické princípy?  …

Ed Silvoso – Priekopník v premene

Ed Silvoso je vodcom prebudeneckého hnutia v Argentíne s dôrazom na PREMENU, ktorou chce prinášať moc evanjelia do každej oblasti spoločnosti.

 !! Už čoskoro v slovenčine vyjde jeho kniha PREMENA! Máme sa na čo tešiť !!

Jeho práca a svedectvá sú veľkou inšpiráciou. VIDEO :

BLOG O PREMEBE

Modlitebná evanjelizácia + Prebudenie a premena (Marian Lipovský)

https://youtu.be/eeCaNj3bw5Y Byť jednoducho s ľuďmi a tak im prinášať evanjelium. Ospravedlňujeme sa za kvalitu nahrávky videa. Robili sme prvýkrát s tou kamerou a nahrali vo FULL - HD. Nahrávka bola zrnitá, čo prv nebolo vidno. No rozhodli sme sa dať aspoň to čo...

Martin Kalivoda – Prebudenie a premena od jednotlivca až k národom. (Úvod)

  https://youtu.be/Fjb2L_ISJGI Vo všetkom platí, že zmena začína od jednotlivca.

Život prirodzene nadprirodzený.

Život prirodzene nadprirodzený. https://youtu.be/i3b6VfqVdgo Video, ktoré hovorí o dvoch dôležitých aspektoch v živote kresťana. Ospravedlňujeme sa za kvalitu nahrávky videa. Robili sme prvýkrát s tou kamerou a nahrali vo FULL - HD. Nahrávka bola zrnitá, čo prv nebolo...

Ed silvoso – Premena vo Väznici El Cereso v Mexiku.

Úžasne svedectvo z väzenia v Mexiku o tom, ako Boh použil modlitbu a životný štýl kresťanov na svoju slávu. https://www.youtube.com/watch?v=bQXQqoM4Y_M  

Ed silvoso – 5 kľúčových VZOROV aby sa udiala PREMENA

Toto video je o 5 vzorcoch alebo modeloch, ktoré potrebujeme mať na mysli, aby sme vedeli priniesť premenu do spoločnosti. Ed nie len hovorí svedectvá a príbehy ľudí, ale aj učí ako na to. Všetko je podložené biblicky. https://youtu.be/mf1XWyoZC2k...

Práca ako uctievanie

Svet nám hovorí, že práca znamená získať viac ... viac vecí ... viac mňa. Televízne relácie a dokonca aj naše cirkevné naťahovačky narušili spôsob ako vnímame prácu a urobil z nej niečo podradného, ​​zbytočného až svetského. Naším poslaním je pomôcť ľuďom, aby vnímali...

Láska Kristova nás núti (Martin Kalivoda)

https://youtu.be/i-pOwHwrL6c Správne vs nesprácne motívy pre evanjelizaciu.

Marian Lipovský – Adoptuj si …

Marian Lipovský - Adoptuj si ... (PP9)   https://youtu.be/CFBod-BRf50 Adoptovať si môžeš kohokoľvek. Čo to znamená a ako to urobiť?

Ako jeden muž náhodou založil cirkev. (Márian Lipovský)

Skutočný príbeh o tom ako jeden muž založil cirkev. Buď autentický v prostredí v ktorom žiješ a ľudia uvidia Pána skrze tvoj život. https://youtu.be/EMNSJggPNcE

Ed Silvoso – Božia premena v politike, súdnictve ale aj medzi právnikmi a policajtmi. (Video)

Ako evanjelium môže ovplyvniť našu politiku a vlády a priniesť tak premenu do celej krajiny. https://youtu.be/m9CmNk4cEdo