PREMENA

Premena je o tom, že chceme priniesť vplyv Božieho kráľovstva

do SPOLOČNOSTI a do oblasti bežného života.

Evanjelium nikdy nemalo patriť iba medzi 4 steny cirkvi alebo len na veľké evanjelizácie.  Jeho vplyv a posolstvo by malo ovplyvniť každú praktickú časť nášho života, od nás samých cez naše rodiny, okolie, zamestnanie, školy, inštitúcie, až do celého národa…

O čo krajšia by bola naša krajina, ak by sa politici spolu modlili aj za nás? Prinášali spravodlivosť a dobré nápady? O čo lepšie by nám bolo keby v médiách boli prezentované Božie hodnoty a hovorené Jeho princípy? Keby sa policajti a právnici zdieľali s Božím slovom? Keby na školách sa mohlo otvorene hovoriť evanjelium a biblické princípy?  …

Ed Silvoso – Priekopník v premene

Ed Silvoso je vodcom prebudeneckého hnutia v Argentíne s dôrazom na PREMENU, ktorou chce prinášať moc evanjelia do každej oblasti spoločnosti.

Jeho práca a svedectvá sú veľkou inšpiráciou. VIDEO :

BLOG O PREMEBE

Práca ako uctievanie

Svet nám hovorí, že práca znamená získať viac ... viac vecí ... viac mňa. Televízne relácie a dokonca aj naše cirkevné naťahovačky narušili spôsob ako vnímame prácu a urobil z nej niečo podradného, ​​zbytočného až svetského. Naším poslaním je pomôcť ľuďom, aby vnímali...

Ed silvoso – 5 kľúčových VZOROV aby sa udiala PREMENA

Toto video je o 5 vzorcoch alebo modeloch, ktoré potrebujeme mať na mysli, aby sme vedeli priniesť premenu do spoločnosti. Ed nie len hovorí svedectvá a príbehy ľudí, ale aj učí ako na to. Všetko je podložené biblicky. https://youtu.be/mf1XWyoZC2k...

Ed silvoso – Premena vo Väznici El Cereso v Mexiku.

Úžasne svedectvo z väzenia v Mexiku o tom, ako Boh použil modlitbu a životný štýl kresťanov na svoju slávu. https://www.youtube.com/watch?v=bQXQqoM4Y_M  

Život prirodzene nadprirodzený.

Život prirodzene nadprirodzený. https://youtu.be/i3b6VfqVdgo Video, ktoré hovorí o dvoch dôležitých aspektoch v živote kresťana. Ospravedlňujeme sa za kvalitu nahrávky videa. Robili sme prvýkrát s tou kamerou a nahrali vo FULL - HD. Nahrávka bola zrnitá, čo prv nebolo...

Marian Lipovský – Adoptuj si …

Marian Lipovský - Adoptuj si ... (PP9)   https://youtu.be/CFBod-BRf50 Adoptovať si môžeš kohokoľvek. Čo to znamená a ako to urobiť?

Ako jeden muž náhodou založil cirkev. (Márian Lipovský)

Skutočný príbeh o tom ako jeden muž založil cirkev. Buď autentický v prostredí v ktorom žiješ a ľudia uvidia Pána skrze tvoj život. https://youtu.be/EMNSJggPNcE

PREZENTÁCIA KNIH O EVANJELIZÁCII OD MARIANA LIPOVSKÉHO

Marián Lipovský predstavuje skvelé a praktické knihy o evanjelizácii.  (Kliknutím na názov vás to presmeruje do MPKS SHOPU.) Modlitebná evanjelizácia - Ed Silvoso Táto kniha je plná svedectiev z každodenného života a praktických stratégií, ktoré pomáhajú meniť...

Modlitebná evanjelizácia + Prebudenie a premena (Marian Lipovský)

https://youtu.be/eeCaNj3bw5Y Byť jednoducho s ľuďmi a tak im prinášať evanjelium. Ospravedlňujeme sa za kvalitu nahrávky videa. Robili sme prvýkrát s tou kamerou a nahrali vo FULL - HD. Nahrávka bola zrnitá, čo prv nebolo vidno. No rozhodli sme sa dať aspoň to čo...

Martin Kalivoda – Prebudenie a premena od jednotlivca až k národom. (Úvod)

  https://youtu.be/Fjb2L_ISJGI Vo všetkom platí, že zmena začína od jednotlivca.

Láska Kristova nás núti (Martin Kalivoda)

https://youtu.be/i-pOwHwrL6c Správne vs nesprácne motívy pre evanjelizaciu.
“Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu! Je to sťa najvzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Je to sťa rosa na Chermóne, čo padá na sionské vrchy. Lebo tam prikázal Pán požehnaniu, životu až na veky.”

(Žalm 133:1-3)