PREMENA TOUR

Je spolupráca kapely Timothy s ďalšími organizáciami, ktorým ide o premenu, prebudenie…

POZRI SI SVEDECTVÁ Z TOURNAPÍŠ NÁM SVEDECTVO
O PREMENA TOUR

PREMENA TOUR nemá byť len ďalším projektom! Víziou je priniesť PREMENU do miest, zjednotiť v nich rôzne služby cez modlitebníkov, evanjelistov a iných kresťanov a spoločne slúžiť ľuďom v danom meste. Budeme žehnať samosprávy, školy, cirkvi, ulice, mestá, každý dom… Za cieľom rozbehnúť v nich Božiu premenu a zmeniť atmosféru! 

No predovšetkým chceme naštartovať úplne obyčajných ľudí zažívať neobyčajné veci s Pánom Bohom! Lebo Pán Boh vidí v tebe, mne, v každom z nás svoj nástroj Premeny! 
FORMA
Do každého mesta chceme tiež priniesť so sebou niekoľko teamov, ktoré budú slúžiť lokálnym teamom (tréning) a ľuďom v danom meste po celý deň.
Radi by sme vplyv života s Pánom Ježišom Kristom priniesli do všetkých sfér života mesta. Máme túžbu modliť sa a žehnať rôznym oblastiam verejného života ako školstvo, verejná správa, politika, zdravotníctvo, polícia, súdnictvo, podnikanie, zábava… 
Celodenný program a aktivity budú zakončené spoločným večerom chvál, kde chceme priamo na pódiu žehnať kľúčovým ľuďom v meste, z cirkví, samospráv a deklarovať tak prinášanie Premeny do týchto oblastí.

Záverečným programom celodennej modlitebno – evanjelizačnej kampane by bol spoločný večer modlitieb a chvál. Na toto stretnutie chceme pozvať zástupcov jednotlivých sfér života mesta a prípadne im umožniť v krátkom výstupe povedať pár slov o ich výzvach, problémoch…Následne by prebiehali modlitby za týchto jednotlivých predstaviteľov (na tejto časti by sme radi spolupracovali s duchovnými pôsobiacimi v meste). 
Vstup na večerný program je zadarmo, keďže chceme aby každý mal možnosť sa zúčastniť. Technické aj finančné krytie je na kapele Timothy. Súčasťou programu bude zbierka, ktorá pomôže pokryť náklady spojené s večerom. V prípade, že miestne cirkevné spoločenstvá a zbory vedia pomôcť so zabezpečením občerstvenia a potrebných priestorov, je táto pomoc vítaná.
PREDBEŽNÝ PROGRAM
Piatok (pred akciou):
 • príchod modlitebných evanjelistov a ich služba v uliciach mesta. Príhovorné modlitby za ľudí.
 • modlitebná miestnosť 24/7
Sobota:
 • 10:00 – 10:30 úvodné spoločné stretnutie
 • 10:30 – 17:00 Dávidove stánky
 • 10:30 – 12:30 seminár (tréning) pre všetkých služobníkov Premena tour
 • 13:00 – 16:00 príhovorné modlitby za ľudí v uliciach mesta
 • 13:00 – 16:30 príprava sály na večerný program (Timothy kapela a technický team)
 • 17:00 – spoločné modlitby (všetky teamy a lokálni ľudia)
 • 18:00 – 20:00 SPOLOČNÝ VEČERNÝ PROGRAM „PREMENA TOUR“ 
NÁSLEDNÁ (SPOLU)PRÁCA
 • možná spolupráca na príprave kajúcnej tryzny
 • možná spolupráca na organizovaní modlitieb 24/7
 • následné pravidelné modlitby a stretnutia kňazov, pastorov a vedúcich spoločenstiev po Premena tour
 • pokračovanie modlitebnej evanjelizácie a príhovorných modlitieb za potreby mesta
 • možné pokračovanie Premena Tour v danom meste o rok?!
KONTAKTY:  awakeningslovakia@gmail.com
 
TÍMY

Do každého z týchto teamov by sme radi privítali aspoň jedného človeka z vášho spoločenstva,ktorý by bol Pánom Bohom zapálený pre jednu z týchto oblastí. V prípade záujmu sa môžu prihlásiť na: awakeningslovakia@gmail.com.

Alebo len hore stlačte tlačidlo: Prihás sa na tour 

Modlitebný tím – slúžiaci obyvateľom mesta, spoločenstvám, služobníkom, pastorom

Dávidove stánky – nepretržité chvály a príhovory za celý program v danom meste
Strážcovia hradieb – sieť modlitebníkov a príhovorcov, ktorí držia modlitebnú stráž (na „ďiaľku“ zo svojho mesta) za celú akciu

Modlitebná evanjelizácia – príhovorné modlitby za ľudí na uliciach
Do tohto teamu pozývame domácich (miestnych) modlitebníkov a evanjelistov, ktorí majú na srdci svoje okolie a evanjelizáciu. Viac o modlitebnej evanjelizácií sa dozviete na stránke: https://awakening.sk/modlitebna-evanjelizacia/ 

Toto sú úlohy tímu:
– budeme mať spolu spoločenstvo (spoločný čas vzťahy)
– vzájomné zdieľanie a služba s ľudmi, ktorí túžia slúžiť v evanjelizácií a modlitbách
– spoločné modlitby, za nás, mesto, vedenie, cirkev a čokoľvek budeme vnímať od Pána
– evanjelizácia na uliciach so skúsenejšími bratmi a sestrami
– našou úlohou je miestnych kresťanov povzbudiť, inšpirovať a zjednotiť na Pánovom diele
– nechceme byť príťažou, ale pomocou!

https://awakening.sk/tim-ludi/

TÍMY VEDÚCICH PREMENA TOUR:

Marian Lipovský – vedúci projektu
Milan Macek – manažér projektu
Pavol Strežo – koordinátor projektu Kajúcnej tryzny a modlitieb s pastormi, kňazmi v rámci tour
Michal Kevický – rečník
Andrea Bielová – koordinátorka Dávidových stánkov
Martin Kalivoda – koordinátor modlitebného a evanjelizačného tímu
kapela Timothy – vedenie chvál, technické a organizačné zabezpečenie večera chvál

https://awakening.sk/tim-ludi/

FINANČNÁ PODPORA TOUR

S VAŠOU POMOC TO PÔJDE ĽAHŠIE!

Ak máte na srdci pomôcť nám finančne, tak Vaše príspevky môžete zaslať na nasledovné účty:

SK41 0900 000000 5165691682
pre ČR: 228069709/0300

Variabilný symbol: 2121
Do poznámky: prosím, uveďte váš email

ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU A MODLITBY! Vážime si to!

(Vstupné na túr je zadarmo, a nepýtame od domácich financie, vierou slúžime Pánovi.)

 

agsdi-message-2

PODPORA TOUR

S VAŠOU POMOC TO PÔJDE ĽAHŠIE!

Ak máte na srdci pomôcť nám finančne, tak Vaše príspevky môžete zaslať na nasledovné účty:

SK41 0900 000000 5165691682
pre ČR: 228069709/0300

Variabilný symbol: 2121
Do poznámky: prosím, uveďte váš email

QR CODE – PODPORÁ PREMENA TOUR

PREMENA TOUR #2 (19/20)

 

12.10.2019 ŠAHY – Veľká zasadačka MsÚ

26.10.2019 VEĽKÝ KRTÍŠ – Mestské Kultlúrne stredisko

30.11.2019 VRANOV N. TOPĽOU – DK Čemerné

21.12.2019 KRÁĽOVA LEHOTA – Kutlúrny dom – ZMENA!!

11.1.2020 BARDEJOV – Hotelová Akadémia

18.1.2020 REVÚCA – MsKs Kinosála

25.1.2020 RIMAVSKÁ SOBOTA – Mestské Divadlo

8.2.2020 MICHALOVCE – Aula Ekonomickej univerzity

22.2.2020 HUMENNÉ – CVČ Dúha

 (Na potvrdiť svoju účasť na tour, a pozvať na ňu svojich priateľov.)

V každom meste začne program vždy o 18:00 (predpokladaný koniec o 20:00). Vstup na všetky koncerty v rámci Premena Tour je ZADARMO!

 

Kategória

PREMENA TOUR / AWAKENING SLOVAKIA

“Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo,
končiny zeme do vlastníctva.”

(Žalm 2:8)

 

ODPORÚČANÉ KNIHY:

PRAKTICKÝ NÁVOD PRE NADPRIRODZENÚ EVANJELIZÁCIU

Od Chris Overstreet

PREMENA

Od Ed Silvosa

Modlitebná evanjelizácia

Od Ed Silvosa