PREMENY TOUR

VÍZIOU je pomáhať priniesť PREBUDENIE A PREMENU
do každej oblasti verejného života v obciach, mestách…

PREMENA TOUR 3#

DOLNÝ KUBÍN

24.7. 2021

LITOVEL (ČR)

14.8. 2021

Jablunkov

28.8. 2021

ŠAHY

29.8. 2021

MICHALOVCE

3.9. 2021

CIEĽ PREMENY TOUR

Premena jednotlivca má viesť k premene rodiny, mesta a aj národa.

Preto chceme priniesť Jeho evanjelium, Jeho život, vplyv Jeho kráľovstva do každej oblasti verejného života a pomôcť Jeho deťom priniesť Jeho vplyv aj mimo steny kostola.

FORMA - Spôsob

Do každého mesta chceme tiež priniesť so sebou niekoľko tímov, ktoré budú slúžiť s lokálnym tímom ľuďom v danom meste jeden, alebo viac dní.

Spájame rôzne spoločenstvá a služby z okolia a spoločne im a mestu slúžime.

Chceme naštartovať úplne obyčajných ľudí zažívať neobyčajné veci s Pánom Bohom!

Prihovárame sa a žehnáme rôznym oblastiam verejného života ako je školstvo, verejná správa, politika, zdravotníctvo, polícia, súdnictvo, podnikanie, zábava a vyzývame Boží ľud k modlitebnej “adopcii” všetkých predstaviteľov mesta a verejného života. 

Na Dávidových stánkoch uctievame Pána Ježiša Krista ako Pána a Kráľa celej zeme, modlíme sa za oblasti života v meste a za veci, kde chýba hojný život. Modlitebný evanjelisti sa na uliciach počas dňa prihovárajú za potreby ľudí a zvestujú im “dobrú správu”. 

Celodenný program a aktivity sú zakončené  spoločným večerom chvál, kde priamo na pódiu žehnáme kľúčovým ľuďom v meste, z cirkví, samospráv s cieľom povzbudzovať ich a pomôcť im rozbehnúť Božiu premenu mesta a zmeniť celkovú atmosféru života!

HLAVNÝ VEČERNÝ PROGRAM

Záverečným programom celodennej modlitebno – evanjelizačnej kampane je spoločný večer modlitieb a chvál. Na toto stretnutie  pozývame zástupcov jednotlivých sfér života mesta a prípadne im umožňujeme, v krátkom výstupe, povedať pár slov o ich výzvach, problémoch…Následne prebiehajú modlitby za týchto predstaviteľov mesta. V tejto časti spolupracujeme s kresťanskými duchovnými autoritami z rôznych denominácií, pôsobiacimi v meste.

Vstup na večerný program je zadarmo. Chceme aby sa programu mohol každý zúčastniť a vyberanie vstupného nebolo pre nikoho prekážkou.

Technické aj finančné krytie je na pleciach tímu Premeny Tour a kapele Timothy.

Súčasťou programu je prípadná zbierka, ktorá pomáha pokryť naše náklady. V prípade, že miestne cirkevné spoločenstvá a zbory chcú a môžu pomôcť akýmkoľvek spôsobom, zabezpečením občerstvenia a potrebných priestorov, veľmi túto pomoc vítame.

DENNÝ PROGRAM

PREDBEŽNÝ PROGRAM

Piatok (pred akciou):

– príchod modlitebných evanjelistov a ich služba v uliciach mesta. Príhovorné modlitby za ľudí.

– modlitebná miestnosť 24/7

Sobota:

10:00 – 10:30 úvodné spoločné stretnutie

10:30 – 17:00 Dávidove stánky

10:30 – 12:30 seminár (tréning) pre všetkých služobníkov Premena tour

13:00 – 16:00 príhovorné modlitby za ľudí v uliciach mesta

13:00 – 16:30 príprava sály na večerný program (Timothy kapela a technický team)

17:00 – spoločné modlitby (všetky teamy a lokálni ľudia)

18:00 – 20:00 SPOLOČNÝ VEČERNÝ PROGRAM „PREMENA TOUR“

MOŽNÁ NÁSLEDNÁ SPOLUPRÁCA

– Vytvárame sieť a spôsob vzájomnej podpory a spolupráce so skupinami a jednotlivcami v mestách a na tejto stránke budeme pridávať ďalšie materiály, svedectvá, vyučovania, videá a následné aktivity na podporu vízie získavať mestá pre Krista

– Motivujeme kresťanov ku adoptovaní si svojho okolia modlitbou a praktickou službou. Viac info pod hlavičkou “ADOPTUJ SI”

– možná spolupráca na príprave kajúcnej tryzny v tvojom meste.

– možná pomoc pri zorganizovaní konferencie “Otcovo srdce”

– možná spolupráca na organizovaní Dávidových stánkov (klikni na hlavičku Crescendo-Dávidové stánky)

– know-how pri zorganizovaní modlitebnej miestnosti 24/7 v tvojom meste.

– know-how pri rozbiehaní Domov modlitby v tvojom okolí.

– pomoc pri organizovaní modlitebných raňajok a stretnutí kňazov, pastorov a vedúcich spoločenstiev, podnikateľov, pri modlitbách na mestských zastupiteľstvách… atď. v tvojom okolí.

– pomoc nášho tímu pri tréningoch a pokračovaní modlitebnej evanjelizácie a príhovorných modlitieb za potreby mesta a na mestkých zastupiteľstvách

– možná Premena Tour, alebo Dávidov stánok v tvojom meste.

– vydávame knihy a točíme inšpiračné videá o premene miest a národa. (klikni na hlavicku videa resp. knihy)

– organizujeme konferenciu o Prebudení a Premene miest a národa (pozri kalendár akcií)

– pomoc pri zorganizovaní rôznej inej služby, ktorá by mohla byť pomocov pre víziu PREMENA TOUR

– pomoc pri zorganizovaní konferencie Otcovo srdce

  • tréning pre tím tanečníkov v uctievaní
  • vyučovania pre modlitebný tím,

  modlitebná aktivita ” 7.14″ (klikni na hlavičku 714)

TÍMY NA PREMENE TOUR

.Keď prichádzame do vášho mesta, do každého z našich tímov by sme radi privítali aj domácich ľudí z vaších spoločenstiev. Prihlásiť sa môžete na:: awakeningslovakia@gmail.com.

Modlitebný tím – slúžiaci obyvateľom mesta, spoločenstvám, služobníkom, pastorom

Dávidove stánky – nepretržité chvály a príhovory za celý program v danom meste

Modlitby 24/7 – sieť modlitebníkov a príhovorcov, ktorí držia modlitebnú stráž (na „ďiaľku“ zo svojho mesta) za celú akciu.
www.modlitby24-7.net

Modlitebná evanjelizácia – príhovorné modlitby za ľudí na uliciach

Do tohto tímu pozývame domácich (miestnych) modlitebníkov a evanjelistov, ktorí majú na srdci svoje okolie a evanjelizáciu. Viac o modlitebnej evanjelizácií sa dozviete na stránke: https://awakening.sk/modlitebna-evanjelizacia/

Uctievanie tancom – tím tanečníkov – možnosť zdieľania sa a informácií o tejto službe

Technický tím – pomoc pri technickom zabezpečení akcie (zvuk, svetlá, pódia…atď)

Čo môžeš očakávať:

– budeme mať spolu spoločenstvo (spoločný čas vzťahy)

– vzájomné zdieľanie a služba s ľudmi, ktorí túžia slúžiť v evanjelizácií a modlitbách

– spoločné modlitby, za nás, mesto, vedenie, cirkev a čokoľvek budeme vnímať od Pána

– evanjelizácia na uliciach so skúsenejšími bratmi a sestrami

PODPORA PREMENY TOUR

Cieľom PREMENY TOUR je povzbudiť každé mesto, aby začalo aktívne investovať svoje zdroje do rozvíjania evanjelizačnej služby vo svojom meste aj po skončení turné, a preto sa snažíme pokryť výdavky turné hlavne z našich zdrojov a nebyť príťažou pre miestne spoločenstvá.

PODPORA TOUR S VAŠOU POMOC TO PÔJDE ĽAHŠIE! Povzbudzuje ťa, čo robíme?

Veľmi nám pomôžeš modlitebnou a finančnou podporou.

Ak mate na srdci pomôcť nám finančne, tak Vaše príspevky môžete zaslať na nasledovné účty:

SK41 0900 000000 5165691682
pre ČR: 228069709/0300

Variabilný symbol: 2121

Do poznámky: prosím uveďte váš email a PREMENA TOUR

QR CODE – PODPORÁ PREMENA TOUR

Podrobný projekt Timothy TOUR

PODMIENKY PRE PREMENU TOUR V TVOJOM OKOLÍ

– pozvanie PREMENY TOUR vo vašom meste musí prísť aspoň od dvoch denominácií

– cirkvy, ktoré stoja za PREMENOU TOUR v ich meste si musia určiť spoločného domáceho koordinátora pre komunikáciu s nami.

– naštartujte pravidelnú modlitebnú skupinku za mesto a PREMENU TOUR aj s ďalšími kresťanmi z iných denominácií pred a aj po akcii.

– čo najviac sa zoznámte s víziou PREMENY TOUR a  materiálmi na tejto stránke.

– oslovte čo najviac kresťanov do zapojenia sa do jednotlivých tímov.

– zúčastnite sa spoločného stretnutia všetkých tímov v danom dni PREMENY TOUR podľa časového rozvrhu.

PREMENA TOUR V TVOJOM MESTE - AKO NA TO?

REGISTRÁCIA

Zaregistruj sa nižšie v prihlasovacom formulári a vyplň všetky informácie.

PRÍPRAVA

– Na základe tvojej registrácie ťa bude kontaktovať človek zodpovedný za PREMENU TOUR. Spoločne sa dohodnete na postupe, vhodnej forme akcie a ďalších detailoch.

agsdi-message-2

PODPORA PREMENY TOUR

S VAŠOU POMOC TO PÔJDE ĽAHŠIE!

Ak máte na srdci pomôcť nám finančne, tak Vaše príspevky môžete zaslať na nasledovné účty:

SK41 0900 000000 5165691682
pre ČR: 228069709/0300

Variabilný symbol: 2121
Do poznámky: prosím, uveďte váš email

QR CODE – PODPORÁ PREMENA TOUR

agsdi-pencil

REGISTRÁCIA

SVEDECTVÁ Z PREMENA TOUR

Juraj Trnka

Ľudia boli pred voľbami trochu otrávení s propagácie čohokoľvek, no stretli sme dve dievčatá z politickej strany, ktoré boli povzbudené, že tam nie sú sami, keď stáli s letákmi vedľa kauflandu a o to viac sa ich evanjelium dotýkalo .

(Z PREMENA TOUR 2#HUMENNÉ)

Michaela

Na Premene v Michalovciach som stretla jednu žienku, s ktorou sme ako rodiny keď som bola malá chodili na výlety. Bola kamoška s mojou mamkou. A ona si ma odchytila pred programom a pýtala sa ma, ako som sa tu zjavila. Tak som jej vravela že v 16 som sa znovuzrodila a odvtedy Pán robí divy. A ona mi začala rozprávať, že keď som bola malá tak ešte s jednou žienkou, svedčili veľa mojej mamke o Pánu Bohu, ale že bola opatrná až apatická voči tomu, lebo bola veľmi zranená vtedy. A pre mňa to bol brutal počuť, že ozaj Pán posielal ľudí k mamči, ešte keď ja som ani nechyrovala o Bohu, že sa staral, a stará lebo niekedy už strácam nádej že či niekedy prijíme Krista za Pána a Spasiteľa. A ona mi vraví nezúfaj, neboj sa, Pán ju miluje oveľa viac ako ty! Toto bolo brutal svedectvo pre mňa vidieť ako sa Boh stará, že Pán to nevzdáva s ľuďmi aj keď my sme niekedy k tomu veľmi blízko.

(Z PREMENA TOUR 2#MICHALOVCE)

Matúš Kochan

Naozaj nie som zvyknutý nato aby mi chlapi vo veku môjho otca plakali na ramene.  Prvý krát som šiel do ulíc a hlásal evanjelium. Nevedel som ako niekoho osloviť a tak som si vzal do ruky pomaranč s tým že sa s niekým rozdelím. Pristavili sme sa pri prvých ľuďoch a jeden pán ma o chvíľku poprosil či mu môžem ten pomaranč podať. Začal si ho pohadzovať v rukách a videl som, že Boh s ním pracuje. Vzal som mu ho, začal lúpať a povedal že Boh chce aby si s ním vytvoril vzťah. Na to sa rozplakal, odbehol preč a sadol si obďaleč. Lenže svoj pomaranč som predsa mal rozdeliť.  Prisadol som si k nemu, spolu sme ho jedli a rozprávali sa o Bohu. Pomodlil som sa za neho, objal ma. Vrátil som sa ku svojím dvom bratom. O polhodinku som sa ocitol v objatí iného muža, ktorý mal sen, že prídeme. Rovnako ako v skutkoch apoštolov nás pozval k nemu domov, pohostil nás a ponúkol nocľah.

(Z PREMENA TOUR 2# MICHALOVCE)

Juraj Trnka

Počas programu som na chodbe stretol jedného uja, ktorý tam čakal na svoju ženu. Spočiatku mi pripadal veľmi mrzutý, nebolo mu moc do reči a odišiel od nás čakať ku dverám. Potom čo som sa za neho začal v duchu modliť som šiel za ním a prihovoril sa mu znova. Boh otvoril jeho srdce a bol ochotný so mnou zdieľať svoj život, zapojil sa do debaty a že nechápe Božiemu slovu. Mohol som ho v tom povzbudiť a modliť sa. aby mu Boh dal to správne zjavenie a pochopenie slova a verím že On to aj urobí.

(Z PREMENA TOUR 2# RIMAVSKÁ SOBOTA)

AJA Svobodová

Zrození nového evangelisty, který šel ve dvojici se mnou, jeho úsměv nikdy nezapomenu.

Pre mňa osobne najsilnejšia vec ktorá sa stala v Bardejove bola, že keď sme išli pod mestskými hradbami stretli sme tam mamičky, ktorým sa tam sankovali deti. Predstavili sme sa, že sme kresťania a či je niečo za čo sa za nich môžeme modliť? Alebo či ich niečo nebolí? … Jedna z nich povedala, že ju bolí polovica tela. Pred 13 rokmi ju zrazilo auto a do teraz ma polzujúcu bolesť v kolene a v ramene. Po druhej modlitbe, bolesť úplne odišla, po 13 rokoch. Následne na to keď sme im vysvetlili evanjelium rozhodli sa prijať Ježiša Krista za svojho Pána.

(Z PREMENA TOUR 2# BARDEJOV)

Juraj Trnka

Boli sme v osade malej roztratenej frička na hranici z Poľskom a všetci rómovia boli poschovávaní v chatrčiach, no po tom čo sme prišli vyšlo pár ľudí za nami. Medzi nimi aj jeden otec rodiny, ktorý nám nedôveroval a skôr by nás radšej poslal k susedom ale nikto nás nechcel prijať tak nás nakoniec zavolal niekto z jeho rodiny a šli sme k ním. Modlili sme sa za asi 80 ročnú babičku, ktorú prestali bolieť ruky aj nohy potom sme sa modlili za jej sluch, ktorý sa zlepšil. Následne na to nás požiadal o modlitbu otec rodiny, ktorého tiež opustili bolesti a nakoniec sme sa modlili aj za jeho syna, ktorý mal zrakovú vadu, ktorá sa zlepšila. Potom sme im svedčili a šli naspäť.

(Z PREMENA TOUR 2# BARDEJOV)

Peter Valo

Už dávno som nezažil toľko Božieho milosrdenstva ako na Premena tour v Michalovciach. Pre mňa osobne bolo najväčším svedectvom modlitby v piatok a sobotu. V piatok som zažil neskutočné veci. Ak vidíte modliť sa v Činskej reštaurácii za čínského kuchára, tak to som nevidel už dávno. Toľko neskutočných zázrakov, ako sa Boh postaral o výdavky, ubytovanie atď. Som kresťanom 25 rokov, ale Premena tour vo mne zanechala jednu vec, aby som sa napriek problémom a tlakom nevzdával a bojoval ďalej.

(Z PREMENA TOUR 2# MICHALOVCE)

Ján K.

Videl som ako naša evanjelizácia na ulici bola načasovaná Bohom. Jedna pani s ktorou sme sa modlili nám svedčila že ju poslal Boh za nami a ani o tom nevedela. Stali sme s pastorom Mirom pri prechode a pozerali na ňu ako prichádza. Krátko sme ju oslovili a svedčili jej. Potom nám začala hovoriť o svojej dcére a o trápení ktoré ma vo viacerych oblastiach života. Modlili sme sa za ňu a ona svedčila o tom že sa jej zmenil cely deň, že ju naplnila hlboká radosť a pokoj až plakala. Poďakovala nám a išla radostná domov. Ja osobne som si to veľmi užíval a Boh mi dával plnú dávku radosti na rozdávanie pre ľudí, ktorých sme stretávali. Nebola to lacná šou. Bola to radosť Božia na rozdávanie.

(Z PREMENA TOUR 2# VRANOV N. TOPĽOU)

Ján K.

Veľmi som žasol nad tým ako má Boh pre každého pripravené riešenie. Ako veľmi odmeňuje odvahu ľudí keď vyjdú so svojimi často strašnými boľavými, ťažkými vecami a situáciami vo svojom okoli, obci, meste ci rodine. Takto prišli aj tri ženy na modlitbu prosiť za život jedného chlapca. V prvom momente som si povedal: Bože! Teraz ukáž riešenie, teraz ukáž moc, teraz potešuj. A skutočne Boh odpovedal, On utíšil smútok a bolesť, upokojil v strachu a hrôze. Vypočul trápenie. Možno sa zdá že je to veľmi všeobecne, v tomto prípade však nie a ani nechcem byt konkrétny pre dobro tých ľudí. Pre mna bolo veľmi jasne až citeľne že Boh videl a dotýkal sa ich.

(Z PREMENA TOUR 2# VEĽKÝ KRTÍŠ)

Martin K.

Keď sme boli s Marekom na Modlitebnej Evanjelizácii, vnímali sme, že len mám mať dobrý čas, nebyť pod žiadnym tlakom.. rozhodili sme sa ísť do miestnej krčmy, kde sme si objednali kávu a čaj. A mali sme dobrý čas bavili sme sa a po chvíľke sme sa dali s jedným mužom do reči.

Rozprávali sme sa o živote, jeho bojoch, ale aj o Bohu a na konci sme sa za neho modlili a prijal aj Bibliu (gideonku). Bol veľmi dotknutý.

Bolo to krásne, prirodzené, mocné ale aj plné Pánovej radosti.

(Z PREMENA TOUR 2# Kráľovej Lehoty)

MIŠ I.

Počas chvál som dlhšie vnímala, že mám isť za jednou pani. Povedala som to jednému bratovi, a on že choď, nehovor mi to, ale choď za ňou. A ja som vyše hodiny zbierala odvahu, a nakoniec, keď sme odchádzali, som sa s ňou zrazila na dverách, a už si vravím teraz alebo nikdy, a vravím jej, že som tak vnímala, že mám ísť za vami, potešiť vás, že Pán má z vás radosť. Pani, že či to mám od Pána, lebo že ma teraz, dlhšiu dobu ťažký čas, a že čakala celý čas, či za ňou niekto príde a ju povzbudí. Tak bola veľmi povzbudená z toho, a ja tiež. Tak reku, buďme odvážni a poslušní!

(Z PREMENA TOUR 2# Kráľovej Lehoty)

MIŠ I.

Iné mesto, nové veci. Tak ma Pán učil ísť. A bola som v údive ako Pán pripravoval rozhovory na ulici, až tak zázračne, načasované na sekundu. Keď sme sa napr. mohli modliť za pani na ulici, za jej rameno, bez dlhého vysvetľovania kto sme, čo sme, sme sa rovno modlili za rameno, ktoré ju už dlhšie bolelo. A Pán konal, dotýkal sa nie len ramena, ale aj vnútra.

(Z PREMENA TOUR 2# Kráľovej Lehoty)

Juraj T.

V nedeľu ráno pri odchode domov som sa pri v podchode zdržal s jedným mladým chlapcom vďaka ktorému som zmeškal vlak no mohol som mu zvestovať Ježiša a bol dotknutý, že má o neho niekto záujem a dokonca sa čudoval, že takému antikristovi chce niekto dať Božie slovo, ktoré potom prijal.

(Z PREMENA TOUR 2# Kráľovej Lehoty)

Miš I.

A potom ešte po chválach prišli za mnou a Martinom U. také dve panie, či sa môžeme za nich modliť obe spolu, lebo že oni sú také modlitebné parťáčky. A jedna, že má problémy s chrbticou a žalúdkom. Tak sme sa modlili, najprv Maťo a potom ja a som tak vnímala, že má výrastky na žalúdku a si vravím možno blud, možno nie uvidíme. Tak som sa i zato modlila, potom sa tie panie modlili a na konci mi vraví, že a ja som vám to nepovedala, ale ste sa modlili za to, Duch Boží vám to musel zjaviť, lebo mam výrastky. Si vravím halelluja! Chvála len Pánovi.

(Z PREMENA TOUR 2# Vranov n/T)

Miš I.

Pre mňa osobne bol brutál vidieť, jak Pán uzdravoval. Dotýkal sa konkrétne. Pre mňa najviac bolo, keď sme sa s Jankom K. a Maťom U. rozprávali s jednou dievčinou na ulici, pozvali sme ju na chvály večer a hovorili jej o Bohu, ale potom odišla, ale mne tak furt išlo, že ešte niečo jej treba dopovedať. Tak som za ňou ešte utekala, a som jej vravela, že je ľúbená Pánom a že nemusí chodiť so sklopeným zrakom (lebo chodila tak, že pozerala do zeme), ale nech pozerá hore na Pána, že on čaká na ňu, hoc v čom je, a ešte iné, ale zlatá sa mi tam rozplakala, keď som jej to rozprávala. Verím, že Duch Svätý sa jej dotýkal cez to.

(Z PREMENA TOUR 2# Vranov b/T)

Mário

Keď sme v sobotu vyšli z kultúrneho domu, spolu s Martinom, Jarkou, ich nádherným bábätkom a Ľubom s ACVT, tak hneď pri vchode zametal schody majiteľ priestorov kulturáku. Pozná ma ako Vranovčana. Martin a Jarka, chystali kočiar a my s Ľubom sme sa prihovorili majiteľovi, ponúkli Gideónku, na posledných stranách ukázali ako môže vstúpiť do vzťahu so živým Bohom. Už sme odchádzali a Duch Svätý ma zastavil, aby som sa opýtal na modlitbu za majiteľovu bolesť. Povedal, že ho bolí koleno a že je pred operáciou. Po dvoch modlitbách spolu s Ľubom v mene Ježiš, následne robil drepy. Sláva Ti Pane náš slávny a mocný Ježiš Kristus. Amen

(Z PREMENA TOUR 2# Vranov n/T)

Štefan B.

Dňa 29 a 30.11. sa konala evanjelizácia v meste Vranov n/T, táto evanjelizácia vyústila 30.11. do večerného koncertu skupiny Timothy. Táto akcia bola pod názvom PREMENA TOUR. Na základe dohody s usporiadateľmi tejto akcie a misijnej – evanjelizačnej skupiny štyroch ľudí menom JESUS FOR YOU sme sa stali súčasťou tejto akcie. Naša skupina absolvovala v štyroch rómskych osadách evanjelizáciu, rozdávali sme šaty, biblie a keksíky. Modlili sme sa za uzdravenie chorých. Modlili sme sa za cca 30 osôb, ktorí mali rôzne choroby a bolesti. V podstate boli všetci uzdravení. Boli tam dlhoročné bolesti rúk, chrbtov, brucha nôh atď. Bola tam jedna žena, ktorá nepočula na jedno ucho a dve, ktoré boli skoro hluché. Jedna pani bola mesiac po operácii zlomeného bedrového kĺbu a mala obrovské bolesti. Modlili sme sa za ňu po koncerte a bolesti úplne odišli. Najkrajší zážitok sme mali, keď sme sa pomodlili za jedného duševne chorého rómskeho chlapčeka asi 10 ročného, ktorý bol na invalidnom vozíku. Pán bol k nemu tak milostivý, že po našich modlitbách začal chodiť. Behal po izbe s obrovskou radosťou a krikom. Ja osobne som začal plakať. Prežil som vďaka týmto zážitkom najkrajší deň v mojom živote. Pane ďakujem Ti za Tvoju milosť, že som sa zúčastnil tejto požehnanej akcie a že sa tak verejne manifestovala Božia Sláva.

(Z PREMENA TOUR 2# Vranov n/T)

(Z PREMENA TOUR 2# Vranov n/T)

Juraj T.

Keď sme sa v rómskej osade za vechercom modlili za jedno hluchonemé dievča a ona začala počuť a potom sa učila hovoriť základne slovíčka ako mama tata baba

(Z PREMENA TOUR 2#  – Vranov n/T)

Juraj T.

Najviac ma oslovilo, že som stretol v rómskej komunite jedného brata ktorý predtým horlivo slúžil Bohu no kvôli hriechu od neho odpadol a keď sme prišli, vnímal naše svedectvo ako to, že Boh ho volá aby sa znova postavil na nohy vyšiel z hriechu a začal mu znova slúžiť. A ešte ma veľmi dojalo stretnutie s jedným bezdomovcom, ktorý sedel na lavičke pred kulturákom a bol dotknutý našou láskou ktorú sme mu preukázali len tým, že sme ho takého špinavého objali a pozvali na miesto kde on ako odpad spoločnosti nepatrí. Videl som jeho úprimnú radosť z toho, že mohol byť na programe a aj bázeň v jeho očiach, keď som mu svedčil o tom, že alkohol ho dovedie do zatratenia a potrebuje sa ho zrieknuť pre Ježiša. A dúfam, že v tom bude pokračovať dalej.

(Z PREMENA TOUR 2#  – VEĽKÝ KRTÍŠ)

Ľubo H.

Prihovorili sme sa skupine rómov na múriku pred bytovkou. Dve dievčatá, staršia žena a mladí muži, ktorí nás ponúkali pivom a pálenkou. Pozývali sme ich na večerný program a niektorí v dobrej nálade si robili žarty, keď bola reč o viere. Dievča však správne odpovedalo, že prikázaním Božím je milovať blížneho. Jeden z mužov si ma zavolal a povedal: Ja som ako ten pes, čo sa vrátil ku svojmu vývratku. Keď ste prišli, hneď som vedel, že to mňa volá Pán späť. Viem, že mi odpustil. Len ja si neviem odpustiť.

(Z PREMENA TOUR 2#  – VEĽKÝ KRTÍŠ)

Martin K.

Keď už všetko skončilo jeden brat ma zavolal sa modliť za jednu sestru. Zistili sme, že dlhodobo už trpí úzkosťou. Po tom ako sme sa za ňu domodlili, zjavne prijala vyslobodenie a veľmi silno cítila pokoj. Bolo to silné a zároveň krásne ako ju Boh vyslobodil.

(Z PREMENA TOUR 2#  – VEĽKÝ KRTÍŠ)

Ján K.

Pri modlitbách v Dávidových stánkoch som reálne videl, že Boh prišiel do Šiah a že zostáva prítomný. Až som si povedal, že už nie je treba evanjelizovať. Čo samozrejme treba. Tiež som zažil, že mi ako ľud zídený na tom mieste sme prijali zmluvu s Bohom a proklamovali sme to na tom mieste ako jeden muž pri chválach v sobotu ráno keď sme volali: Ty dokončíš dielo, ktoré si s nami začal!

(Z PREMENA TOUR 2# V ŠAHY)

ĽUBO

Osobne by som povedal, že to čo mal pre mňa Pán Boh prichystané, čiže ani nie tak samotnú evanjelizáciu ako to, že mi dal do cesty človeka cez ktorého som pochopil čo vlastne Pán chce zmeniť a na čom mám zapracovať…

A potom na záver za nami prišlo jedno dievča a sa chcela modliť za jej život a bolo to požehnané, to dievča sa navrátilo späť k Bohu =)

(Z PREMENA TOUR V GIRALTOVCE)

VERONIKA

Slová od Pána počas Dávidových stánkov

GIRALTOVCE

Juraj

Stretnutie s chlapcom, ktorý mal problémy s duchom smrti, ale neskoro som zareagoval a prišli sme k nemu neskôr tak sme mu nestihli pomôcť, lebo pre neho prišiel dovoz. Je to pre mňa povzbudením do toho byť pohotový hlásať evanjelium, aby sa nič nestratilo.

HUMENE

TOMAŠ

Otvorenosť ľudí počuť o Božej láske.


GIRALTOVCE

Miriam

Asi nemám nič konkrétne v rámci tour, ale tak všeobecne je pre mňa svedectvom, že tour je výsledkom mojich dvojročných modlitieb. ? Humenné mi leží na srdci už tie dva roky tak intenzívne. Už predtým boli pokusy o zorganizovanie nejakých modlitieb za mesto, no Pán Boh mi ukázal, že ešte nebol ten správny čas. Keď som zbadala na instagrame v októbri, že Premena tour má byť aj v našom meste, vedela som, že už prichádza čas. Plus zmena primátora mi brutálne potvrdila to, že Pán sníva s naším mestom a tie túžby dáva do sŕdc mnohých ľudkov. Teším sa na to, čo to prinesie do budúcna. ?

HUMENE

Marta

Stretnutie so spolužiačkou zo základnej školy, ktorá prišla na večerný koncert. Prvý krát od školy sme sa spolu rozprávali a mohla som ju povzbudiť, pretože sa práve rozvádza a bola veľmi smutná a plakala. Mohla som jej poukázať na Pána, na to, že len On je naša jediná NÁDEJ a s ním sa dá prekonať všetko. Cítila som, že to prijala. Bolo cítiť, že Boh už dopredu naplánoval naše stretnutie práve tam na večerných chválach. ?

HUMENE

Juraj

Vidět jak byli otevření lidé kterým jsme říkali o Ježíši, a hlavně ten večer chvály, slovo a mocná boží přítomnost na tom místě.

LUČENEC

Juraj

Navštívili sme jednu rómsku rodinu pri stanici a zistili sme o ich zdravotných problémoch, ale aj o tom že ich chcú vysťahovať z domu. Boli veľmi otvorení počúvať evanjelium, dalo sa veľa zasiať, ale verím že Boh chce aby sa s tou rodinou pokračovalo ďalej, aby tí ľudia mohli podrásť a naučiť sa žiť nie len duchovne ale aj telesne (profesne). Postavili sme sa do viery a verím, že Boh už na kríži priniesol uzdravenie aj pre nich a túži zaistiť aj ich potrebu po ubytovaní.

KRÁĽOVA LEHOTA

Tomaš

Rodina bola s nami na obed. Neznámy ľudia zažili Božiu lásku a priazeň. Muž odovzdal Pánovi život a bol fyzicky uzdravený a tiež mnohých ľudia v meste.

RIMAVSKÁ SOBOTA

Štefan

Božie dotyky ľudí

RIMAVSKÁ SOBOTA

Ján

Zjednotenie cirkvi na modlitbe.

RIMAVSKÁ SOBOTA

LENKA

Keď sme stretli s manželským párom s dieťaťom, jeden z nás ich pozval na obed. Boh sa toho muža dotýkal a on plakal. Nakoniec odovzdal život Ježišovi a modlili sme sa za jeho uzdravenie. Po modlitbe cítil zmenu a začal tancovať.

RIMAVSKÁ SOBOTA

TOMAŠ

Modlitba za uzdravenie na ulici a človek za ktorého sme sa modlili bol na večernom programe s dcérou. Bol som veľmi povzbudený!!!

ČESKÝ TEŠÍN

MARTIN K.

Najviac sa ma dotklo, keď sme sa modlili za chlapíka s barlami a na mieste po viac ako roku dokázal urobiť drep a chodiť bez barle. Vraj to nie je ešte úplne uzdravené, ale podstatné zlepšenie. ? To bolo mega silné. Dokonca je aj nejaký baptistický kazateľ a máme k tomu aj video.

REVÚCA

ĽUBOMÍR

Najviac na mňa zapôsobil tím 16-tich, ktorí sa do Revúcej presťahovali, aby tam priniesli Krista. Ďalšia silná chvíľa pre mňa bola, keď Martin K. oslovil chalana v bare, pri ktorom sme sa večer pred tým modlili (bez Martina). Na evanjelizáciu som dostal skvelého parťáka a to som sa ani nahlas nepomodlil za to.

REVÚCA

ĽUBOMIR

Pred začatím večerného programu bolo ešte trochu času ísť von, tak som šiel len ja a Pán ešte zopár ľudí osloviť. Pred barom na námestí sa rozprávali dvaja mladí chlapci. Prihovoril som sa im už ani neviem ako. Pravdepodobne otázkou, či veria v Boha. Jeden sa z toho vyzul a zakrátko odišiel, druhý sa chytil a pozval ma dnu. Bol to jeho bar. Usadil ma a dal sa so mnou do reči na Božie témy, ktoré mám rád. Mal ešte zatvorené, tak sa mi mohol venovať. Bol som prekvapený, ako je Jano zorientovaný v Božích veciach, vie o Jeho láske, vie o pekle, v očistec neverí atď. Lenže zápasí, lebo nevie odovzdať život s dôverou do Jeho rúk, lebo má vlastné predstavy, ktorých sa nechce vzdať. Vraví, že pochádza zo Serede a má tam dievča, ktoré miluje a ja som mu povedal: Práve dnes ráno som zo Serede vyrazil sem. Dievča si chce vziať život, lebo je v depresiách a on by sa cítil spoluvinný, keď bude v pekle, lebo to bude aj kvôli hriechu, na ktorom on má podiel a nevie, ako by s takým vedomím mohol byť šťastný v nebi. Preto predáva bar, aby sa vrátil k tej, ktorú chce zachrániť. Veru, bez Boha, ktorého poznal kedysi. A tak som mu hovoril len to, čo viem podľa vlastného poznania a skúseností o Bohu. Na spiatočnej ceste nočnou cestou, povedal som čo som zažil. V tom sa ozvala Ľuba spoza môjho chrbta: Veď to je syn môjho kolegu, za ktorého sme sa modlili! Vďaka Bohu, lebo záleží Mu na stratenom synovi a hľadá ho. Prosme, nech pridá ešte poslov, aby ho priviedli späť k Otcovi.

RIMAVSKÁ SOBOTA

Martin

Všeobecne sa ma veľmi dotklo čo tám Pán robil, aj to ako veľmi bola cirkev povzbudena … Ale poviem konkretne jeden pár … keď sme sa už vracali do Reformovaneho kostala, zrazu ked sme isli po prechode mi povedali STOJ! 😀 tak som zo srandy zastal v strede prechodu … a pozrel so msa zaseba a Janka hovorila nejakemu (prorocky) chalanovi Že Boh ma pre neho veľlký plán v Michalovciach .. ! Tak sme sa pridali a bol to velmi dobry rozhovor … Poto mso mdostal slovo poznania ze ma SKOLIOZU, na mieste uzdraveny .. hotovi bol mame dokonca ja video … Aj jeho ruka bola uzdravena… Nakoniec msme isli do kavairne … A tam som prorokoval časnicke ” Hovorim jej vy mate radi umenie ste tak aumelecka duša” – potvrdila to A viete že vas Boh veľmi ma rad? Nu dufam … No lebo má určite! Bola dotknuta” To som presne dnes potrebovala počuť” … potom sme sa modlili aj za jej hrbat … a nakoniec ked bol večer tak tí dvaja maldy ludia prisli na TOUR 🙂 ERIK A KLAUDIA….

MICHALOVCE

JURAJ

Stretnutie s jedným človekom ktorý nechcel prijať evanjelium len sa snažil robiť medzi nami kampaň no doniesol so sebou jedného poslanca, ktorý mal problém zo zrakom. Prehlasoval som uzdravenie jeho očiam a hoci som nevidel okamžitý zázrak, povedal že sa mu zrak zlepšil o 5%. Tak som mu hlásal evanjelium a bol veľmi otvorený a so záujmom počúval a keď odchádzal hovoril že je to s tými očami ešte lepšie tak vidím že sa v ňom začal proces uzdravenia.

MICHALOVCE

MAREK

Piatok večer, čo sme evanjelizovali 4 chalanov-maturantov; najprv aj oponovali potom 2ja aj odišli ale Martin K sa pridal povedal im slova poznania, modlil sa za nich Boh v nich nadprirodzene konal povedali sme im o odpusteni hriechov :)…

MICHALOVCE

Modlili sme sa za chlapca a jeho prsty na ruke sa vrátili na miesto kam patrili a ruka bola uzdravená, lebo po zlomenine sa malíček veľmi ťažko hýbal a bol odtiahnutý od ostatných prstov. Večer prišiel na chvály aj s priateľkou. Keď som ho videl, Boh mi svedčil, že pre toto ma zachránil pred 20 rokmi a nedovolil aby som zomrel. Že mnohí budú zachránení skrze mňa lebo On to tak chcel.

MICHALOVCE

Martin

Pre mňa osobne bolo najsilnejšie svedectvo to, keď som videl, že ľudia z mobilizácie išli nadšení evanjelizovať do Liptovského Mikuláša. Po uliciach som bežne videl skupiny ľudí, ako sa modlili za iných… Bolo to krásne. Ja som so sebou tiež mal v skupinke jednu mladšiu kresťanku. Mohla mať skúsenosť s uzdravením, slovom poznania a vedením Duchom Svätým pri evanjelizácii. Duch Svätý nás viedol do jednej nóbl reštaurácie a zameral môj pohľad na jedného pána (mladý horolezec). Spýtal som sa ho na jeho kríže a on na to, že ho veľmi bolia. Na mieste sme sa za neho modlili a bol uzdravený.

AWAKENING Liptovský Mikuláš

Marek S.

Pred Awakeningom sme Išli na ulicu hovoriť ľuďom o Bohu. Rozdelili sme sa a ja som išiel za dvoma mladými dievčatami. Opýtal som sa ich: „Keby Boh mohol urobiť dnes zázrak vo vašom živote, čo by to malo byť.“ Zdôverili sa mi, že jedna má cukrovku a druhá by chcela, aby sa jej rodičia k sebe správali lepšie. Hovoril som im o Bohu, o tom, že počuje každú ich modlitbu a povedal som im svedectvo o tom, ako Boh premenil vzťahy a situáciu v mojej rodine. Potom som sa za obe dievčatá modlil. Boh sa silno dotýkal ich sŕdc, jedna plakala, druhá (s cukrovkou) cítila niečo nadprirodzené v oblasti brucha. Ďalej sme sa rozprávali o Bohu, pomohol som im Ho lepšie spoznať a povedal som im, ako môžu ďalej rozvíjať vzťah s Ním.

AWAKENING Liptovský Mikuláš

Kategória

PREMENA TOUR / AWAKENING SLOVAKIA

“Požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo,
končiny zeme do vlastníctva.”

(Žalm 2:8)

 

 

ODPORÚČANÉ KNIHY:

Praktický návod pre nadprirodzenú evanjelizáciu

Od Chris Overstreet

Premena

Od Ed Silvoso

Modlitebná evanjelizácia

Od Ed Silvoso

PRIHLÁSTE SA NA ODBER: