Príprava premena tour v Giraltovciach, záznam atmosféry…