Zábery z atmosféry z premena tour v Giraltovciach.