O NÁS

Milujeme Pána Boha a chceme zmeniť tento svet.

Stránka má tri časti AWAKENING SLOVAKIA, PREMENA a MODLITEBNÁ EVANJELIZÁCIA.

 

 

Náš tím

Stránka má tri časti AWAKENING SLOVAKIA, PREMENA a MODLITEBNÁ EVANJELIZÁCIA.

 

Čo znamená Awakening ?

Je z anglického slova a znemená “Prebudenie”. Našou túžbou a snom je vidieť : Prebudenie na Slovensku – zmenenie krčiem na Božie domy, odpustenie, uzdravené rodiny, kázanie Krista na každom rohu…

Sme tak isto prepojený s celoeurópskou akciou zvaná Europe Awakening.

Podobne aj Awakening Slovakia je väčšia akcia, ktorá sa už viac krát konala na Slovensku.

Viac si môžte prečítať tu: https://awakening.sk/awakening-slovakia/ 

Prečo Premena ?

Premena je o tom, že chceme priniesť vplyv Božieho kráľovstva do SPOLOČNOSTI a do oblasti bežného života.

Chceme vidieť aj PREMENU SPOLOČNOSTI.  O čo krajšia by bola naša krajina, ak by sa politici spolu modlili za nás? A prinášali spravodlivosť a dobré nápady? O čo lepšie by bolo vidieť v médiách Božie hodnoty a hovorené jeho princípy?  …

Viaco o tom si môžte prečítať a pozrieť tu : https://awakening.sk/premena/

Čo je modlitebná evanjelizácia??

Je to nástroj, ktorým chceme vystrojiť jednotlivcov do efektívnej Biblickej evanjelizácie. Boh na Slovensku si nechce pozdvihovať len veľkých kazateľov, ale KAŽDÉHO JEDNÉHO veriaceho, aby išiel a bol ako Ježiš.

Cirkev sa stala veľmi pasívnou, čo sa týka vychádzania k ľudom, ktorý ešte neboli zmenený evanjeliom a Božou láskou. Preto je na čase reagovať na Božie volanie a vykročiť.

Prečo modlitebná ? Lebo modlitba je prepojená s evanjelizáciou. Ísť za niekým, kto potrebuje modlitbu, zázrak, uzdravenie, Božiu lásku a súcit … aby cez to im bolo ukázané kto je tým Ježišom.

Viac o tom si môžte prečítať a pozrieť tu : https://awakening.sk/modlitebna-evanjelizacia/

NAŠA VÍZIA

*

PREMENA

Cieľom je rozbehnúť Božiu premenu a zmeniť atmosféru v mestách, aby sa diala jeho vôľa ako v nebi, tak aj na zemi.

agsdi-hand-heart

PREBUDENIE

V prvom rade, aby sa ľudia navrátili späť k Pánovi Ježišovi a osobne ho spoznali.
A tí, ktorí v neho už veria, aby mali živú autentickú vieru, ktorou by premieňali svoje okolie.

SPOLUPRÁCA

Cieľom je aj zjednotiť v mestách rôzne služby cez modlitebníkov, evanjelistov a iných kresťanov a spoločne slúžiť ľuďom a Pánovi v danom meste.

O nás

Poznámla: Tvoríme rôzný obsah na povzbudenie na facebooku a youtube a predstavujeme aj rôzne pohľady, skusenosti na PREMENU a PREBUDENIE, nie sú to striktné doktríný.