O NÁS

Milujeme Pána Boha a chceme zmeniť tento svet.

Stránka má tri časti AWAKENING SLOVAKIA, PREMENA a MODLITEBNÁ EVANJELIZÁCIA.

 

 

Náš tím
AWAKENING SLOVAKIA

 “On uprostred – všetko v Ňom“

Awakeining Slovakia je o obnove vzťahu s Bohom. Chceme zažívať Jeho vôľu ako je v nebi aj tu na zemi. Túžime po Jeho prítomnosti medzi nami a vidieť ako sa šíri Jeho kráľovstvo v každej oblasti nášho národa skrze Jeho deti, ktorí milujú Boha a ľudí celým srdcom!

Akcie Awakeining Slovakia sú pokračovaním letného festivalu Campfest a iných akcií, ktoré snívajú sen o prebudení, uzdravení a požehnaní ľudí v našej krajine a v krajínách okolo nás skrze evanjelium Pána Ježiša.

Spolupracujeme s jednotlivými kresťanmi, s kresťanskými skupinami, organizáciami  a cirkvami  zapálenými Bohom pre túto vec.

V podstatnom chceme mať jednotu, v nepodstatnom dávať slobodu, ale vo všetkom mať lásku.

Awakeining Slovakia nie sú len kvalitné akcie, veľké pódia, dobrí rečníci, kapely a zážitky s nabitou atmosférou. Toto všetko je vyjadrením nášho smädu po Ňom samom, po jedinom Bohu. Chceme, aby bol Pán Ježiš uprostred všetkého v našom živote a v národe. Chceme žiť v Jeho prítomnosti, prinášame Jeho evanjelium a pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Budeme uctievať nášho Pána a aj naďalej vyzývať každého urobiť životné rozhodnutie – vyznať svoje hriechy, prijať Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa, stať sa Jeho učeníkom a slúžiť Mu. Veríme, že také rozhodnutie môže totálne zmeniť nielen teba, ale aj životy ľudí okolo nás. Snívame takýto sen o prebudení v našom národe. Veríme, že Pán Boh vidí práve v tebe a mne svoj nástroj, svojho služobníka, nového predsedu vlády, ministra, učiteľa, podnikateľa, evanjelistu, kazateľa, vedúceho spoločenstva…
Pieseň Timothy
Dýchaj skrze mňa, mám sen
o mohutných chválach na celej zemi!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
o fontáne vďaky z úst zachránených!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
ako Ťa každý v národe vzýva!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
ako Ti všetko v meste spieva!
Sen o prebudení,
o zástupoch voľných z otroctva hriechu.
Sen o prebudení
o hlásaní Krista na každom rohu.
Sen o prebudení,
o zmiereni otcov zo svojimi synmi.
Sen o prebudení,

o zmenení krčiem na Božie domy.

Čo znamená Awakening ?

Je z anglického slova a znemená “Prebudenie”. Našou túžbou a snom je vidieť : Prebudenie na Slovensku – zmenenie krčiem na Božie domy, odpustenie, uzdravené rodiny, kázanie Krista na každom rohu…

Sme tak isto prepojený s celoeurópskou akciou zvaná Europe Awakening.

Podobne aj Awakening Slovakia je väčšia akcia, ktorá sa už viac krát konala na Slovensku.

Fotky z AWAKENINGU v Liptovskom Mikuláši 2017 TU

Dýchaj skrze mňa, mám sen
o mohutných chválach na celej zemi!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
o fontáne vďaky z úst zachránených!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
ako Ťa každý v národe vzýva!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
ako Ti všetko v meste spieva!
Sen o prebudení,
o zástupoch voľných z otroctva hriechu.
Sen o prebudení
o hlásaní Krista na každom rohu.
Sen o prebudení,
o zmiereni otcov zo svojimi synmi.
Sen o prebudení,
o zmenení krčiem na Božie domy.
(pieseň Timothy)

NAŠA VÍZIA

*

PREMENA

Cieľom je rozbehnúť Božiu premenu a zmeniť atmosféru v mestách, aby sa diala jeho vôľa ako v nebi, tak aj na zemi.

agsdi-hand-heart

PREBUDENIE

V prvom rade, aby sa ľudia navrátili späť k Pánovi Ježišovi a osobne ho spoznali.
A tí, ktorí v neho už veria, aby mali živú autentickú vieru, ktorou by premieňali svoje okolie.

SPOLUPRÁCA

Cieľom je aj zjednotiť v mestách rôzne služby cez modlitebníkov, evanjelistov a iných kresťanov a spoločne slúžiť ľuďom a Pánovi v danom meste.

Informácie k obsahu:

Poznámla: Tvoríme rôzný obsah na povzbudenie na facebooku a youtube a predstavujeme aj rôzne pohľady, skusenosti na PREMENU a PREBUDENIE, nie sú to striktné doktríný.

Stránka má tri časti AWAKENING SLOVAKIA, PREMENA a MODLITEBNÁ EVANJELIZÁCIA.

 

Čo znamená Awakening ?

Je z anglického slova a znemená “Prebudenie”. Našou túžbou a snom je vidieť : Prebudenie na Slovensku – zmenenie krčiem na Božie domy, odpustenie, uzdravené rodiny, kázanie Krista na každom rohu…

Sme tak isto prepojený s celoeurópskou akciou zvaná Europe Awakening.

Podobne aj Awakening Slovakia je väčšia akcia, ktorá sa už viac krát konala na Slovensku.

Viac si môžte prečítať tu: https://awakening.sk/awakening-slovakia/ 

Prečo Premena ?

Premena je o tom, že chceme priniesť vplyv Božieho kráľovstva do SPOLOČNOSTI a do oblasti bežného života.

Chceme vidieť aj PREMENU SPOLOČNOSTI.  O čo krajšia by bola naša krajina, ak by sa politici spolu modlili za nás? A prinášali spravodlivosť a dobré nápady? O čo lepšie by bolo vidieť v médiách Božie hodnoty a hovorené jeho princípy?  …

Viaco o tom si môžte prečítať a pozrieť tu : https://awakening.sk/premena/

Čo je modlitebná evanjelizácia??

Je to nástroj, ktorým chceme vystrojiť jednotlivcov do efektívnej Biblickej evanjelizácie. Boh na Slovensku si nechce pozdvihovať len veľkých kazateľov, ale KAŽDÉHO JEDNÉHO veriaceho, aby išiel a bol ako Ježiš.

Cirkev sa stala veľmi pasívnou, čo sa týka vychádzania k ľudom, ktorý ešte neboli zmenený evanjeliom a Božou láskou. Preto je na čase reagovať na Božie volanie a vykročiť.

Prečo modlitebná ? Lebo modlitba je prepojená s evanjelizáciou. Ísť za niekým, kto potrebuje modlitbu, zázrak, uzdravenie, Božiu lásku a súcit … aby cez to im bolo ukázané kto je tým Ježišom.

Viac o tom si môžte prečítať a pozrieť tu : https://awakening.sk/modlitebna-evanjelizacia/