MODLITEBNÁ EVANJELIZÁCIA

Vystrojujeme každého veriacého do efektívnej Biblickej evanjelizácie.

Je to nástroj, ktorým chceme vystrojiť jednotlivcov do efektívnej Biblickej evanjelizácie. Boh na Slovensku si nechce pozdvihovať len veľkých kazateľov, ale KAŽDÉHO JEDNÉHO veriaceho, aby išiel a bol ako Ježiš.

Cirkev sa stala veľmi pasívnou, čo sa týka vychádzania k ľudom, ktorý ešte neboli zmenený evanjeliom a Božou láskou. Preto je na čase reagovať na Božie volanie a vykročiť.

Prečo modlitebná ? Lebo modlitba je prepojená s evanjelizáciou ísť za niekým, kto potrebuje modlitbu, zázrak, uzdravenie, Božiu lásku a súcit … aby cez to im bolo ukázané kto je tým Ježišom.

KNIHY O MODLITEBNEJ EVANJELIZÁCII

PRAKTICKÝ NÁVOD PRE NADPRIRODZENÚ EVANJELIZÁCIU

Od Chris Overstreet

Modlitebná evanjelizácia

Od Ed Silvosa

Kategória

MODLITEBNÁ EVANJELIZCIA 

Svedecto z Nových Zámkov o modlitebnej evanjelizácii (Marian Lipovský)

Ako jeden mladý pár z Nových zámkov sa začal modliť za svojich susedov. Viac vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=EMNSJggPNcE

Svedectvo v obchodnom dome (Martin Kalivoda)

https://youtu.be/tspCiHq01LQ Svedectvo o stretnutí a zdieľaní sa s mladými ľuďmi v obchodnom dome pri jedle. Prechod z jednoduchých prirodzených tém na tie nadprirodzené. Ospravedlňujeme sa za kvalitu nahrávky videa. Robili sme prvýkrát s tou kamerou a nahrali vo FULL...

Večer svedectiev z evanjelizácie z Košíc (Video)

V Košiciach už viacero mesiacov mladý kresťania chodia po ulici a hovoria evanjelium, milujú ľudí, modlia sa za chorých a vidia ich aj uzdravených.   Záznam z mládeže INÝ ROZMER : https://www.youtube.com/watch?v=U2uF8wO5Ueo (Svedectvá od 1:20 )  ...

Choď na benzínku. (Tomáš Kovač)

https://www.youtube.com/watch?v=u1JqZb3U7yo

Ako jeden muž náhodou založil cirkev. (Márian Lipovský)

Skutočný príbeh o tom ako jeden muž založil cirkev. Buď autentický v prostredí v ktorom žiješ a ľudia uvidia Pána skrze tvoj život. https://youtu.be/EMNSJggPNcE

Relacia DNES s Martinom Kalivodom – Evanjelizacia

Relácia z produkcie LifeTV, predstavuje rôzne služby a služobníkov na Slovensku a v Čechách. Osobný príbeh Martina, povolanie, evanjelizácia, svedectvá a zázraky ......

Čo je modlitebná evanjelizácia? (Marian Lipovský)

Prirodzený spôsob zvestovania evanjelia, aby ľudia mohli spoznať že Boh je dobrý: https://www.youtube.com/watch?v=J4WSVKOomO0

Prečo evanjelizovať? (Tomáš Kováč)

Prečo evanjelizovať? Čo inšpiruje Tomáša aby zvestoval evanjelium...? „My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ https://youtu.be/hxV8GbTrXpk  

Svedectvo vyslobodenia zo strachu (Marian Lipovský)

  https://youtu.be/IVlqcG27TW0 S vecami, ktoré ťa trápili a bol si oslobodený, môžeš spôsobiť premenu aj u iných ľudí. Nenechaj si to pre seba.

Nemilujem nakupovanie, ale milujem ľudí. (Tomaš Kovač)

Príbeh z vianoc z nakupného centra ... Prinášame vám dalšie video zo série "Modlitebná evanjelizácia" kde chceme inšpirovať ľudí ako PRAKTICKY a JEDNODUCHO prinášať evanjelium nášmu okoliu ... 🙂   Tomáš zdieľa svoj zážitok z nakupovania počas sviatkov. Normálny deň,...
“Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.”

(Matúš 28:19-20)