Úžasne svedectvo z väzenia v Mexiku o tom, ako Boh použil modlitbu a životný štýl kresťanov na svoju slávu.