AWAKENING SLOVAKIA

 “On uprostred – všetko v Ňom“

PRIHLÁS SA NA PREMENA TOUR
AWAKENING SLOVAKIA

 “On uprostred – všetko v Ňom“

Awakeining Slovakia je o obnove vzťahu s Bohom. Chceme zažívať Jeho vôľu ako je v nebi aj tu na zemi. Túžime po Jeho prítomnosti medzi nami a vidieť ako sa šíri Jeho kráľovstvo v každej oblasti nášho národa skrze Jeho deti, ktorí milujú Boha a ľudí celým srdcom!

Akcie Awakeining Slovakia sú pokračovaním letného festivalu Campfest a iných akcií, ktoré snívajú sen o prebudení, uzdravení a požehnaní ľudí v našej krajine a v krajínách okolo nás skrze evanjelium Pána Ježiša.

Spolupracujeme s jednotlivými kresťanmi, s kresťanskými skupinami, organizáciami  a cirkvami  zapálenými Bohom pre túto vec.

V podstatnom chceme mať jednotu, v nepodstatnom dávať slobodu, ale vo všetkom mať lásku.

Awakeining Slovakia nie sú len kvalitné akcie, veľké pódia, dobrí rečníci, kapely a zážitky s nabitou atmosférou. Toto všetko je vyjadrením nášho smädu po Ňom samom, po jedinom Bohu. Chceme, aby bol Pán Ježiš uprostred všetkého v našom živote a v národe. Chceme žiť v Jeho prítomnosti, prinášame Jeho evanjelium a pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Budeme uctievať nášho Pána a aj naďalej vyzývať každého urobiť životné rozhodnutie – vyznať svoje hriechy, prijať Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa, stať sa Jeho učeníkom a slúžiť Mu. Veríme, že také rozhodnutie môže totálne zmeniť nielen teba, ale aj životy ľudí okolo nás. Snívame takýto sen o prebudení v našom národe. Veríme, že Pán Boh vidí práve v tebe a mne svoj nástroj, svojho služobníka, nového predsedu vlády, ministra, učiteľa, podnikateľa, evanjelistu, kazateľa, vedúceho spoločenstva…
Pieseň Timothy
Dýchaj skrze mňa, mám sen
o mohutných chválach na celej zemi!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
o fontáne vďaky z úst zachránených!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
ako Ťa každý v národe vzýva!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
ako Ti všetko v meste spieva!
Sen o prebudení,
o zástupoch voľných z otroctva hriechu.
Sen o prebudení
o hlásaní Krista na každom rohu.
Sen o prebudení,
o zmiereni otcov zo svojimi synmi.
Sen o prebudení,

o zmenení krčiem na Božie domy.

Čo znamená Awakening ?

Je z anglického slova a znemená “Prebudenie”. Našou túžbou a snom je vidieť : Prebudenie na Slovensku – zmenenie krčiem na Božie domy, odpustenie, uzdravené rodiny, kázanie Krista na každom rohu…

Sme tak isto prepojený s celoeurópskou akciou zvaná Europe Awakening.

Podobne aj Awakening Slovakia je väčšia akcia, ktorá sa už viac krát konala na Slovensku.

Fotky z AWAKENINGU v Liptovskom Mikuláši 2017 TU

Dýchaj skrze mňa, mám sen
o mohutných chválach na celej zemi!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
o fontáne vďaky z úst zachránených!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
ako Ťa každý v národe vzýva!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
ako Ti všetko v meste spieva!
Sen o prebudení,
o zástupoch voľných z otroctva hriechu.
Sen o prebudení
o hlásaní Krista na každom rohu.
Sen o prebudení,
o zmiereni otcov zo svojimi synmi.
Sen o prebudení,
o zmenení krčiem na Božie domy.
(pieseň Timothy)

Awakening Slovakia

Prebudenie a premena. Našou víziu je vidieť ako ľudské životy, rodiny, inštitúcie, školy, vláda, kultúra budu PREMENENÉ mocou evanjelia. Modlitebná evanjelizácia je osobná evanjelizácia, kde dávame Bohu priestor, aby sa dotýka ľudí cez našu modlitbu v mene Ježiš. Boh je dobrý a aj v dnešnej dobé robí zázraky.
PREMENA TOUR

Momentálne pripravujeme PREMENA TOUR 2, viac o tour: