AWAKENING SLOVAKIA

 “On uprostred – všetko v Ňom“

PRIHLÁS SA NA PREMENA TOUR
AWAKENING SLOVAKIA

 “On uprostred – všetko v Ňom“

Awakeining Slovakia je o obnove vzťahu s Bohom. Chceme zažívať Jeho vôľu ako je v nebi aj tu na zemi. Túžime po Jeho prítomnosti medzi nami a vidieť ako sa šíri Jeho kráľovstvo v každej oblasti nášho národa skrze Jeho deti, ktorí milujú Boha a ľudí celým srdcom!

Akcie Awakeining Slovakia sú pokračovaním letného festivalu Campfest a iných akcií, ktoré snívajú sen o prebudení, uzdravení a požehnaní ľudí v našej krajine a v krajínách okolo nás skrze evanjelium Pána Ježiša.

Spolupracujeme s jednotlivými kresťanmi, s kresťanskými skupinami, organizáciami  a cirkvami  zapálenými Bohom pre túto vec.

V podstatnom chceme mať jednotu, v nepodstatnom dávať slobodu, ale vo všetkom mať lásku.

Awakeining Slovakia nie sú len kvalitné akcie, veľké pódia, dobrí rečníci, kapely a zážitky s nabitou atmosférou. Toto všetko je vyjadrením nášho smädu po Ňom samom, po jedinom Bohu. Chceme, aby bol Pán Ježiš uprostred všetkého v našom živote a v národe. Chceme žiť v Jeho prítomnosti, prinášame Jeho evanjelium a pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Budeme uctievať nášho Pána a aj naďalej vyzývať každého urobiť životné rozhodnutie – vyznať svoje hriechy, prijať Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa, stať sa Jeho učeníkom a slúžiť Mu. Veríme, že také rozhodnutie môže totálne zmeniť nielen teba, ale aj životy ľudí okolo nás. Snívame takýto sen o prebudení v našom národe. Veríme, že Pán Boh vidí práve v tebe a mne svoj nástroj, svojho služobníka, nového predsedu vlády, ministra, učiteľa, podnikateľa, evanjelistu, kazateľa, vedúceho spoločenstva…
Pieseň Timothy
Dýchaj skrze mňa, mám sen
o mohutných chválach na celej zemi!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
o fontáne vďaky z úst zachránených!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
ako Ťa každý v národe vzýva!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
ako Ti všetko v meste spieva!
Sen o prebudení,
o zástupoch voľných z otroctva hriechu.
Sen o prebudení
o hlásaní Krista na každom rohu.
Sen o prebudení,
o zmiereni otcov zo svojimi synmi.
Sen o prebudení,

o zmenení krčiem na Božie domy.

Čo znamená Awakening ?

Je z anglického slova a znemená “Prebudenie”. Našou túžbou a snom je vidieť : Prebudenie na Slovensku – zmenenie krčiem na Božie domy, odpustenie, uzdravené rodiny, kázanie Krista na každom rohu…

Sme tak isto prepojený s celoeurópskou akciou zvaná Europe Awakening.

Podobne aj Awakening Slovakia je väčšia akcia, ktorá sa už viac krát konala na Slovensku.

Fotky z AWAKENINGU v Liptovskom Mikuláši 2017 TU

Dýchaj skrze mňa, mám sen
o mohutných chválach na celej zemi!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
o fontáne vďaky z úst zachránených!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
ako Ťa každý v národe vzýva!
Dýchaj skrze mňa, mám sen
ako Ti všetko v meste spieva!
Sen o prebudení,
o zástupoch voľných z otroctva hriechu.
Sen o prebudení
o hlásaní Krista na každom rohu.
Sen o prebudení,
o zmiereni otcov zo svojimi synmi.
Sen o prebudení,
o zmenení krčiem na Božie domy.
(pieseň Timothy)
“A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, a deň sa priblížil. Složme tedy skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla. Jako vodne choďme slušne, nie v obžerstvách a pijanstvách, nie v smilstvách a prostopašiach, nie v zvade a závisti. Ale si oblečte Pána Ježiša Krista a nepečujte o telo tak, aby sa v ňom zobúdzaly zlé žiadosti.

(Rimanom 13:11-14)

 

PREMENA TOUR

Momentálne pripravujeme PREMENA TOUR 2, viac o tour: