ALIANCIA SLUŽIEB

CIEĽE

SIEŤOVANIE SLUŽIEB A ĽUDÍ, VZÁJOMNÁ PODPORA

Čítať viac

– Spájame sa a tvoríme platformu vzájomnej podpory a spolupráce služieb, ktoré majú za cieľ pracovať na prebudení, premene a požehnaní obcí a miest podľa svojho špecifického zamerania a obdarovania.

– Sieťujeme ľudí a skupinky aj v menších mestách a obciach, ktorým záleží na nesení evanjelia a kvalite života v ich okolí a sú ochotní spolupracovať s každým kresťanom, ktorý je chrámom Ducha Svätého.

agsdi-world-heart

ADOPTOVANIE SI SVOJHO OKOLIA, RODINY, PRIATEĽOV, ULICE...

Čítať viac

 školy, pracoviská, mestá… 

– Motivujeme kresťanov ku adoptovaní si svojho okolia modlitbou a praktickou službou. Nechávame sa viesť Duchom Svätým, pravidelne sa prihovárame za oblasti, ktoré nám On dáva na srdce. Hľadáme cesty a spôsoby ako tam prinášať evanjelium kráľovstva a premenu do každej oblasti verejného života.

BUDOVANIE GENERÁCIE PREBUDENIA A PREMENY

Čítať viac

– Pomáhame budovať generáciu kresťanov, ktorým záleží na svojom okolí a chcú pomôcť priniesť prebudenie a premenu do svojích obcí a miest. Veríme, že každý kresťan môže byť Božím nástrojom pre tento cieľ.

1

VEDENIE OD OSOBNEJ PREMENY KU PREMENE MESTA

Čítať viac

– Veríme, že osobné prebudenie a premena je prvým krokom ku premene mesta a okolia.

Joel 2:12-13…. vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a nárekom! Roztrhnite si srdcia, a nie šaty, vráťte sa k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo je milostivý a milosrdný, zhovievavý a hojný v milosti, lebo Mu je ľúto spôsobiť pohromu.” 

– Učíme žiť modlitebnú evanjelizáciu a prinášať premenu do okolia

– Povzbudzujeme každého ku ku životnému stýlu žehnania každých dverí, do ktorých vstúpime!

ČO NIESME...

Čítať viac

Aliancia služieb nieje exluzívny klub “vyvolených”, ale prepájenie autonómnych služieb, ktoré snívajú sen o prebudení a premene v ich obci, meste a národe, navzájom sa podporujú a podľa svojích možnosti aj spolupracujú.

KTO JE ZA PROJEKTOM

MARIÁN LIPOVSKÝ

(Vedúci projektu)

Vedie hudobnú skupinu Timothy, stál pri začiatkoch festivalu Campfest, TWC školy, Awakening SK, Ranča v Kráľovej Lehote…

Miňo Macek

(Manažér projektu)

Organizátor, manažér, bubeník a hrdý otecko…

MARTIN KALIVODA

(Modlitebá evanjelizácia)

Jeho snom je vidieť prebudenie na Slovensku a ako ľudia osobne spoznajú Pána Ježiša Krista.
Autor webu: www.awakening.sk

TOMÁŠ KOVÁČ

(Modlitebná evanjelizácia)

Je obyčajný kresťan, ktorý prežil vo svojom srdci Božiu lásku a to ho navždy zmenilo.

Spravuje stránku Awakening Slovakia na socialných sietiach.

Michal Kevický

(Rečník)

Kazateľ, biblický učiteľ s prorockým vhľadom pre Slovensko.

Pavol Strežo

(Rečník)

S otcovským srdcom vedie a inšpiruje ľudí. Tak isto je aj teológom a biblickým učiteľom.

Andrea Bielová

(Dávidové stánky – Cresscendo)

Pán Boh jej zveril službu Crescendo Slovenko, ktorej víziou je vidieť Cirkev na Slovensku, ako stojí ako jedna Rodina, jedna Nevesta.

Martin Vrábeľ

(Služba politikom)

Prežil povolanie slúžiť a modliť sa za ľudí, ktorí sú postavení v politike. Pristupovať k nim v úcte a prinášať im pomoc a evanjelium.

Ľubi Birošová

(Uctievanie tancom)

Pre Ľubku je tanec spôsob uctievania Boha. Vedie tanečnú skupinu, kde pomocou tanca prehlasujú Božie pravdy na chválach.

Miro Biroš

(Technické zabezpečenie)

Praktické a technické zabezpčenie Dávidovych stánkoch.

Laura Šarišská

(Administrácia)

Okrem krásneho hlasu, ktorý používa pri chválach, pomáha aj s nevyhnutnou administratívou.
“Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť.  Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach!”

(Matúš 5:14-16)