PROJEKT

ADOPTUJ SI

Adoptuj si modlitebne svoje okolie…

Slovo “adoptuj si” môže znieť pre teba cudzo. Ak si ešte nedospelý, alebo si možno ešte „nedorástol“ na túto tému, môže sa ti zdať zbytočné čítať tento článok. Ale pravda je, že celé stvorenie už čaká na tvoje „adoptovanie si“. („na zjavenie synov Božích“ – Rimanom 8, 19) Na to, že sa zjavíš ako Božie dieťa, ktoré sa stane V.I.P. (veľmi dôležitá osoba) pre svoje okolie. Možno si nemôžeš adoptovať dieťa, ale určite si môžeš „adoptovať“ ľudí „v postavení“. Môžeš sa za nich pravidelne modliť. Veľmi ťa potrebujú. Nemajú okolo seba veľa ľudí s takou známosťou, na vysokom mieste, akú máš ty :). Alebo aj môžeš hľadať spôsoby, spolu so svojim spoločenstvom, stretkom, skupinkou, ako im prakticky pomôcť vo vašom okolí. (1 Timotevi 2, 1-4) . Tak ako sa Pán Ježiš,  Slovo,  stal telom, prebýval medzi nami a priniesol zmenu do nášho života, tak máme  robiť  aj my.
Ale nezabudni, začína to vernosťou na modlitbách. Tam nás Boh plní Jeho plánmi. To je to miesto, kde si z nás Boh formuje svoje V.I.P.    
Mám pre Teba výzvu. Dopíšeš si mená „ľudí v postavení“ a „adoptuješ si ich modlitbou“, v tvojom čase, tvojím spôsobom?

Adoptujem si modlitbou:

Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu:
(1. Timoteovi 2, 1-4)

Prezidentku Slovenskej republiky
meno: 

Premiéra Slovenskej republiky
meno: 

Člena vlády – parlamentu
meno:

Primátora – starostu
v mojom meste – obci
meno:

Riaditeľa školy
v mojom meste – obci
meno:

Člena zastupiteľstva
môjho mesta – obce
meno:

 

Policajta v mojom meste – obci
meno:

Podnikateľa – zamestnávateľa
v mojom meste – obci
meno:

Riaditeľa – primára nemocnice
v mojom meste – obci
meno:

Vedúceho športového klubu
v mojom meste – obci
meno:

Kultúrny dom – zábavné centrum
v mojom meste – obci
názov:

Iné:

SLEDUJ NÁS AJ NA :