…oni vystavajú pradávne zrúcaniny,postavia, čo bolo predtým spustošené, obnovia zrúcané mestá, pokoleniami spustošené. (Izaiáš 61:4 )

NA STRÁNKE SA MOMENTÁLNE PRACUJE

1. SNÍVAME SEN O PREBUDENÍ

Chceme viac ako prebudenie:

– Chceme viac ako dobrú hudbu a nadprirodzené zázraky na naších akciách.

– Chceme viac ako skvelý worship a uzdravenia.

– Chceme premenené komunity, mestá a národ Pánom Ježišom Kristom!

2. SNÍVAME SEN O PREMENE

Od programov a kázni ku premenám komunít?!

Snívame sen o požehnaných a premenených dedinách, mestách a celom národe, kde každý kresťan môže prinášať život!

Veríme, že môžeme naštartovať kultúru nadprirodzenej služby medzi ľuďmi aj za múrmi kostola!

CHCEŠ SA VIAC DOZVEDIEŤ?

ČÍTAŤ VIAC

Toto všetko je vyjadrením nášho smädu po Ňom samom, po jedinom Bohu. Chceme, aby bol Pán Ježiš uprostred všetkého v našom živote a v národe. Chceme žiť v Jeho prítomnosti, prinášame Jeho evanjelium kráľovstva v moci a láske a pomoc tým, ktorí to potrebujú.

Budeme uctievať nášho Pána a aj naďalej vyzývať každého urobiť životné rozhodnutie – vyznať svoje hriechy, prijať Ježiša Krista za svojho Pána a Spasiteľa, stať sa Jeho učeníkom a slúžiť Mu. Veríme, že také rozhodnutie môže totálne zmeniť nielen nás a teba, ale aj životy ľudí okolo nás. Snívame takýto sen o prebudení v našom národe. Veríme, že Pán Boh vidí práve v tebe a mne svoj nástroj, svojho služobníka, nového predsedu vlády, ministra, učiteľa, podnikateľa, evanjelistu, kazateľa, vedúceho spoločenstva…

“Zasväťte pôst! Zvolajte slávnostné zhromaždenie! Zhromaždite starších, všetkých obyvateľov krajiny do domu Hospodina, vášho Boha, a volajte o pomoc k Hospodinovi!”

Joel 1:14

www.AWAKENING.sk